Ansøgning tilskud privat pasningsordning…

Der kan søges om tilskud til privat pasningsordning hos Sønderborg kommune så snart der foreligger en kontrakt mellem jer som forældre og den godkendte private pasningsordning.
Kopi af underskrevet kontrakt skal vedhæftes ved ansøgning om tilskud.

kommunen yder 75 % af udgiften til pasningsordningen som i år 2022 højst kan udgøre 6203 kr. pr. måned.

Kommunen udbetaler tilskudet til jer forud den sidste hverdag i hver måned. Beløbet til pasningsordningen betales også forud. 

Du skal søge om tilskud via kommunes Digitale Pladsanvisning, men ikke før i har underskrevet en kontrakt med mig børnepasseren.

Vigtigt ! 

tilskuddet skal søges ca. 1,5 måned før opstart for at pladsanvisningen kan garantere at tilskuddet bliver udbetalt rettidigt !!

( Så skynd jer og kom her hen og se og skriv kontrakt så snart i har bestemt jer )

Er du i tvivl eller har spørgsmål angående tilskud til Privatpasningsordning kan du kontakte Connie Christensen pladsanvisningen Sønderborg kommune på tlf. 88725261