Sprog

Natur og science…

Traditioner…

Krop og bevægelse…

Læreplanerne…

Her i min lille børneverden bestræber jeg mig på at at tænke læreplanerne ind i alle dagligdagens

aktiviteter - både spontane og planlagte aktiviteter samt i hverdagens rutiner og gøremål.