Sønderborg kommune fører tilsyn !

Kommunen fører tilsyn...

Sønderborg kommune fører tilsyn med de private pasningsordninger ligesom hos de kommunale dagplejere. Der føres 5 uanmeldte og 1 anmeldt tilsyn hvert år samt KIDS tilsyn. Der bliver lavet en tilsynsraport der skal være synlig.

Hvad er KIDS tilsyn ?

KIDS er et redskab til at vudere den pædagogiske kvalitet i pasningsordningen / dagplejen med henblik på efterfølgende at kunne udvikle og forbedre de omgivelser der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling.
Et sådant tilsyn tager 3 timer og der sidder 2 pædagoger/tilsynsførende som  iagttager alt hvad jeg siger og gør sammen med børnene samtidig med de udfylder et point skema. 

Derudover arbejdes med de 6 læreplanstemaer.