Der ydes søskende rabat !

Der ydes også søskende rabat hvis f.eks. Det ene barn går i privat pasningsordning og man har en søskende der går i kommunal børnehave.


Kontakt
pladsanvisningen Sønderborg kommune for yderligere information !