Sprogstimulering

Børnene trækker et dyr fra en pose og vi finder dyret i bogen også. Så deres sanser bliver brugt samtidig.

Der er sat meget fokus på sprog de sidste par år. Det betyder at både børnepasser og forældre skal samarbejde om barnets sprog.

Jeg bruger dialoglæsning, sange med fagter, rim og remser og hver måned har vi et nyt sprog tema, som forældrene øver videre på derhjemme. Det kan f.eks. Være bondegårds tema, hvor der sættes ord på hvad dyrene hedder, hvilke lyde de siger, at de går på marken og spiser græs, at koen kan give mælk osv.