Regler for tilskud fra kommunen...

Tilskud til privat pasningsordning...

Du kan søge tilskud til privat pasningsordning så snart der forligger en kontrakt mellem dig som forældre og den godkendte private pasningsordning.

 

Kommunen udbetaler Tilskuddet forud den sidste hverdag i hver måned.

Kommunen yder tilskud med højst 75% af udgiften til pasning af børn fra endt orlov indtil skolestart.

TILSKUDDET SKAL SØGES 1,5 MÅNED FØR OPSTART for at

pladsanvisningen kan garantere at tilskuddet bliver rettidigt udbetalt. ( Gem den kvitering i får når i har søgt digitalt på kommunens hjemmeside. )

Ansøgning om tilskud til privat pasningsordning - Den digitale Pladsanvisning...

Kopi af underskrevet kontrakt  mellem forældre og børnepaser skal vedhæftes ved ansøgning om tilskud.

Vær opmærksom på :

Der ydes IKKE tilskud, hvis du holder barselsorlov på barnet, der passes

Der ydes IKKE økonomisk friplads til privat pasningsordning.