Naturmalerier, vi har plukket brombær og hyld og malet med det...