Motorikken styrkes, der kravles op og ned på Bakken.